Dung dịch đánh bóng bước 1 – 3M Perfect-It Rubbing Compound Compuesto Pulidor PN36060

600.000 

  • Loại sản phẩm: Dung dịch
  • Dung tích: 946 ml/chai
  • Thương hiệu: 3M
  • Xuất xứ: 3M Mỹ